• تلفن خدمات پس از فروش : 42030612-041

آمـوزش

روشهای تشخیص برق دزدی در خودرو
یکی از دلایل خرابی باتری اتصال نادرست یا اشکال در سیستم برق رسانی خودرو میباشد که سبب کاهش ولتاژ.......
۱۳۹۷/۲/۲۶ ادامه مطلب
مهمترین دلایل خرابی باتری
طبق نظریه کارشناسان صنعت باتری در دنیا، 99% علت خرابی باتری به دلیل .....
۱۳۹۷/۲/۲۶ ادامه مطلب
مراقبت از باتری 1
در هنگام بازدید دوره ای باتری، اگر سرسیم ها یا قطب های باتری اکسیده و یا سولفاته شده باشد......
۱۳۹۷/۲/۲۶ ادامه مطلب